Daily Archives: 06/04/2012

Xao lòng ơi – ANH THƯ

Đừng có trách chi những phút xao lòng (Thơ Thuận Hữu) Ừ, có thật là không nên trách? Những phút xao lòng nào có tội gì đâu! Ngày, từng ngày, cuộc sống trôi đi trong tẻ nhạt.

Đăng tải tại BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này