Daily Archives: 04/04/2012

Tình yêu, lửa và những tro buồn – Thanh Ứng

Hóa thi hoàn vũ –    Nguyễn Thị Mai Biết làm sao được thơ ơi Em về với lửa cho người… bình an Cõi trần bạc phận hồng nhan Đẹp xinh em thế, tro than chẳng chừa

Đăng tải tại BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này