Daily Archives: 01/04/2012

một ngày tháng 4

Bắt đầu tháng 4 – tháng của biết bao điều đến, xảy đến – nhiều không may nhiều bất hạnh và chỉ có 1 niềm vui. Một ngày tháng 4 ngày sinh con gái

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này

Chùm thơ của Chu Thị Linh Quang

Mười một năm qua, Trịnh Công Sơn đã đi vào cõi bất tử. Anh chọn ngày cá tháng tư- ngày nói dối toàn thế giới để ra đi. Hóa ra, tin anh đi khỏi cuộc đời này, về thực chất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Bình luận về bài viết này