Daily Archives: 31/03/2012

xứ ĐOÀI đón bạn xứ Đông

Năm hẹn bảy hò, chín đợi mười mong… cuối cùng đôi nơi cũng được gặp nhau. Đó là cuộc giao lưu giữa Câu lạc bộ văn nghệ xứ Đoài với Câu lạc bộ thơ nữ Hà Nội diễn ra ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ẢNH | Bình luận về bài viết này