Daily Archives: 26/03/2012

chùm thơ -TRẦN HOÀNG VY

Kontum hồ,                      Mắt long lanh Ngày ngong ngóng núi                       Thẳm xanh, lưng chừng Nhà rông trổi dậy,                       Tiếng rừng Mắt Kontum lửa…                        Nồng nàn giữ yêu…

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Bình luận về bài viết này