Daily Archives: 24/03/2012

đón đợi hoa sưa – Phạm Kim Thanh

Tiếc những cánh hoa trắng, tôi gom lại trên lòng tay, ngắm hồi lâu rồi đành thả chúng bay theo gió…

Đăng tải tại BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này