Daily Archives: 21/03/2012

viết mỗi ngày

Mình sai rồi. Suốt ngày, suốt tối chỉ thích ngồi máy tính để đọc và viết. Mấy năm nay cùng với thơ là viết, viết nhiều thứ lắm …

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này