Daily Archives: 18/03/2012

Làng cổ trong phố, những chuyện không còn lạ – PHẠM KIM THANH

Một học sinh giỏi văn và xinh đẹp bây giờ theo nghề y. Còn em, bây giờ nghiên cứu lịch sử. Và điều bất ngờ, em mang đến buổi gặp mặt của khóa là cuốn tản văn DÒNG SÔNG HOÀI NIỆM của em.

Đăng tải tại BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này

cho lần gặp nhau – tặng lớp văn SP khóa 1965-1968

ngày ấy chiến tranh xa Hà Nội lội ruộng nhón chân sợ sục bùn ngượng ngùng xắn quần theo ngấn nước vai tỉnh thành cong đòn gánh bờ mương

Đăng tải tại THƠ | Thẻ | Bình luận về bài viết này