Daily Archives: 07/03/2012

tôi đang nghĩ về chị

   Chị bây giờ sống ra sao tôi cũng không biết nữa. Đã mấy chục năm rồi. Nhưng bây giờ tôi đang nghĩ về chị. Khi ấy tôi mới hơn 20 tuổi về dạy trường cấp 3 Bạch Mai.

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này