Daily Archives: 06/03/2012

viết mỗi ngày

1. Một chị bạn yêu thơ, làm thơ và đã in mấy tập thơ. In cho vui thôi, tặng bạn bè thôi. Mình có những bạn như vậy đấy. Có bạn làm thơ còn tự in không qua nhà xuất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này

Anh không bước nổi qua tà áo em – VÂN HẠC

“Anh và em” là một trong nhiều bài lục bát hay của nhà thơ Nguyễn Thị Mai. Đây là bài thơ mà người đọc muốn đọc nhiều lần,

Đăng tải tại BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này