Daily Archives: 05/03/2012

chùm thơ LÒ CAO NHUM- dân tộc Thái – hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Người trên núi Ở trên núi có bấy nhiêu hộ Một phần ba giàu có đỏ rừng Chân tay ra của như nước chảy Năm liền năm hòm xiểng tưng bừng.

Đăng tải tại BẠN VĂN, THƠ | Bình luận về bài viết này