Daily Archives: 04/03/2012

viết mỗi ngày

1.Mở blog nên dạo qua các blog để xem, để tìm hiểu – nội dung và hình thức, để học. Đụng đâu cũng gặp, nhiều blog quá.

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này