Daily Archives: 25/02/2012

mình đối thoại với mình

Bạn nói – mở blog làm gì. Ai cần đọc sáng tác của mình người ta tự tìm. Sau này người ta cần tự sưu tập Bạn nói – mở blog vất vả lắm. Không nuôi được thường xuyên thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này