Daily Archives: 24/02/2012

chùm thơ Hương Sơn – CÙ LỆ DUYÊN

  Con gái nhà thơ CÙ HUY CẬN – Phó giáo sư Tiến sĩ Cù Lệ Duyên Phó chủ nhiệm khoa Lý luận Sáng tác- Chỉ huy, kiêm trưởng bộ môn Lý luận âm nhạc- Học viện Quốc gia Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này