Daily Archives: 23/02/2012

cứ sao cho nhức cả đầu

Nhiều quá. Chỗ nào cũng nhiều. Chỗ rộng nhiều đi một nhẽ. Chỗ hẹp, chỗ quanh cũng đầy. Ô tô đấy.Xe con đấy. Tacxi đấy Trước cửa nhà dân. Trước cửa các cơ quan, công ty. Trước cửa các văn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này

dấu cũ tìm về –

Tôi đã một lần tắm nước sông Vân. Nếu nói theo kiểu Xuân Diệu thì hơn một lần tôi về với Ninh Bình. Nhưng những lần ấy tôi tắm nước sông Đáy đã được lọc, được chảy qua hệ thống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này