Daily Archives: 22/02/2012

Đọc Cỏ dại khờ của BKA -– ĐÀO NAM SƠN

Mới ngày nào năm ngoái vừa được đọc VIẾT CHO MÌNH thì giữa hè oi ả năm nay lại được đọc CỎ DẠI KHỜ. Thế đủ biết chị cần mẫn lắm, gắng gỏi lắm, mong hiến cho đời những vần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bình văn, BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này