Daily Archives: 13/02/2012

NÔN NAO TẶNG SÁCH HỮNG HỜ SÁCH TẶNG

1.Mình tiếp thị kém cỏi. Mình chưa bao giờ bán được quyển thơ nào. Mang ra hiệu sách thì bị từ chối. Thơ bán chậm lắm. Thơ không bán được. Cứ gửi ở đây dăm cuốn rồi thỉnh thoảng quay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này