Daily Archives: 10/02/2012

BẠN Ở ĐOÀN NHÀ THƠ LÀO

Mình mời 2 vợ chồng Phỉu La Văn về nhà ngày cuối ở Việt Nam. Bạn tuy là chủ tịch hội phụ nữ Lào, phó chủ tich hội nhà văn Lào nhưng tính tình cởi mở, nhẹ nhàng, chân tình. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tạp văn | Bình luận về bài viết này