Daily Archives: 09/02/2012

“…Vẫn yêu cõi người” – Bình bài thơ “Rằm không trăng” của nhà thơ Bùi Kim Anh (Thanh Ứng)

Làm sao cắt nghĩa cõi người…” Đang vui vẻ bỗng ứa lời buồn đau Kiếp người dài ngắn biết đâu Làm sao ai biết kiếp sau thế nào

Đăng tải tại Bình văn, BẠN VĂN | Bình luận về bài viết này